Politica de confidențialitate

Nota de informare privind prelucrarea datelor personale în cadrul orienthoteliergroup.ro din 26.03.2021

Cine este compania care administrează orienthoteliergroup.ro?
ORIENT HOTELIER GROUP SRL (denumita in continuare “orienthoteliergroup.ro”, “Orient Hotel, “noi” sau similar) este o firma din România, având sediul în Municipiul Brăila, Strada Rubinelor nr.1, Camera 315, Etaj 3, Județ Brăila, România înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J9/99/2021, cod fiscal 43248345.

Documentul de mai jos este foarte important, pentru ca el explica de ce avem nevoie de anumite date cu caracter personal pentru a putea furniza anumite servicii. Te rugam sa îl citești cu atenție, pentru ca ne-am străduit sa explicam aici o serie de principii și concepte utile atât în interacțiunea cu siteul nostru, cat și în interacțiunea cu mediul online, în general.

Îți vom descrie mai jos, de asemenea, ce drepturi ai în legătură cu datele personale pe care ți le prelucram, precum și ce acțiuni poți întreprinde pentru a înțelege si controla mai bine volumul de date personale care iti este prelucrat in mediul online.

Ce sunt datele personale și cum le obținem?
Potrivit GDPR, „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Datele personale vizează informații privind persoanele fizice, nu persoane juridice. Distincția e importantă pentru că, spre exemplu, numărul de înregistrare de la Registrul Comerțului, Codul fiscal ori alte elemente de identificare ale unor companii nu sunt date cu caracter personal. Mai mult, atunci când o adresă de e-mail ori un număr de telefon vizează în mod clar o persoană juridică (ex. e-mailurile de tip office@ sau telefoanele de la un call-center public al unei companii), atunci nu vorbim despre date cu caracter personal.

Nu contează dacă prelucrarea acestor date personale se face prin intermediul unui sistem automat ori prin intermediul unui sistem neautomatizat (ex. prelucrare manuala), dacă aceasta face parte dintr-un sistem structurat de evidență a datelor.

ORIENT HOTELIER GROUP SRL obține aceste date astfel:

Direct de la client

ORIENT HOTELIER GROUP SRL colectează date personale direct de la client, de regulă acele informații furnizate la semnarea contractului sau pe parcursul desfășurării acestuia:

Nume, prenume, data nașterii
Adresa poștală și de e-mail
Număr de telefon și date de identitate
Detalii privind tranzacțiile efectuate (rezervări, prețuri, moduri de plată etc.)

ORIENT HOTELIER GROUP SRL poate solicita și alte date personale în scopuri specifice, de exemplu atunci când clientul furnizează o copie după un act de identitate la momentul încheierii unui contract, cu consimțământul său.

De asemenea, ORIENT HOTELIER GROUP SRL primește orice informații sau conținut creat de client și oferit în mod activ de acesta (conținut specific, imagini etc.). In plus, pentru a fi în măsură să ofere cele mai bune produse și servicii, ORIENT HOTELIER GROUP SRL poate solicita uneori informații privind experiența clientului pe parcursul utilizării produselor și serviciilor ORIENT HOTELIER GROUP SRL. Aceste informații pot fi comentarii sau sugestii, dar și recomandări pentru îmbunătățire.

Automat

In anumite situații, orienthoteliergroup.ro poate colecta datele clienților și prin mijloace automate. De exemplu, date personale pot fi colectate prin intermediul cookie-urilor, beacon-urilor web sau telefonice, atunci când clientul interacționează cu reclamele și aplicațiile mobile orienthoteliergroup.ro sau când vizitează site-urile web și alte sisteme informatice ale ORIENT HOTELIER GROUP SRL sau care sunt în relații contractuale cu ORIENT HOTELIER GROUP SRL. Datele astfel colectate pot include: adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare, numărul de identificare al dispozitivului mobil folosit, locația geografică, adrese URL de redirecționare, informațiile despre acțiunile întreprinse sau despre interacțiunea cu ORIENT HOTELIER GROUP SRL.

Din surse externe

Pentru oferirea de produse și servicii, ORIENT HOTELIER GROUP SRL poate colecta în mod legitim date despre client și din surse externe atunci când consultă:

 • baze de date publice (cum ar fi cea a Registrului Comerțului sau Ministerului Finanțelor Publice)
 • precum și baze de date care ajută la identificarea unor posibile zone de risc în cadrul unei relații contractuale viitoare;

Pot fi colectate date personale și din surse precum: agregatori de date terți, parteneri ORIENT HOTELIER GROUP SRL, surse publice și site-uri de rețele sociale ale unor terți, platforme online care oferă acces la aplicațiile ORIENT HOTELIER GROUP SRL sau ale partenerilor ORIENT HOTELIER GROUP SRL (dacă există acordul clientului ca datele sale personale să fie comunicate către ORIENT HOTELIER GROUP SRL).

ORIENT HOTELIER GROUP SRL poate combina diverse date personale ale clientului, provenite din diferite surse (un site web, un eveniment etc.), doar pentru a deservi interesele clientului într-un mod personalizat și legitim în vederea oferirii unor servicii cat mai bune.

Cine este responsabil pentru datele personale în cazul ofertelor de grup sau a celor care deservesc mai mulți utilizatori?
În cazul ofertelor de grup sau al produselor și serviciilor care deservesc mai mulți utilizatori, titularul de cont este responsabil pentru datele pe care le oferă. Opțiunile exprimate de titular cu privire la datele personale vor fi aplicabile tuturor utilizatorilor din grupul creat (cu excepția cazului în care un alt utilizator ne-a indicat în avans propria sa opțiune). în caz de discrepanțe între opțiunile utilizatorilor și ale titularului de cont, titularul va indica opțiunea care prevalează.

De ce prelucrăm datele personale?
ORIENT HOTELIER GROUP SRL va prelucra datele personale ale clientului doar pentru a asigura o cât mai bună relație cu acesta pe parcursul derulării contractului. Prelucrarea datelor cu caracter personal poate avea la bază consimțământul clientului, poate fi în legătură cu contractul sau impusă de o obligație legală.

Interesul legitim al ORIENT HOTELIER GROUP SRL poate sta la baza unei prelucrări de date personale, Clientul putând să se opună. Alături de interesul legitim, la baza prelucrării poate sta acordul clientului, necesitatea derulării contractului sau o obligație legală în sarcina ORIENT HOTELIER GROUP SRL.

Atunci când ORIENT HOTELIER GROUP SRL îi solicită clientului acordul pentru prelucrare, acesta are opțiunea de a-i fi prelucrate datele personale doar în scopurile specificate.

Doar dacă există acordul în acest sens, ORIENT HOTELIER GROUP SRL va prelucra datele personale cu scopul de a informa cu privire la:

– produsele și serviciile ORIENT HOTELIER GROUP SRL, oferte, promoții sau evenimente speciale

– produsele și serviciile afiliaților ORIENT HOTELIER GROUP SRL sau a partenerilor de afaceri ai ORIENT HOTELIER GROUP SRL

Deoarece este necesar pentru oferirea de produse și servicii, ORIENT HOTELIER GROUP SRL va prelucra datele personale cu scopul de a:

– onora cererile/comenzile/întrebări clienților, procesarea plăților efectuate pentru produsele și serviciile ORIENT HOTELIER GROUP SRL
– verifica eligibilitatea clienților pentru anumite oferte și produse

Pentru că este un interes legitim care nu lezează drepturile clientului, ORIENT HOTELIER GROUP SRL va prelucra datele personale cu scopul de a:

 • personaliza experiența din cadrul ORIENT HOTELIER GROUP SRL și din mediul online ce apartin de ORIENT HOTELIER GROUP SRL, pentru a solicita feedback cu privire la experiența Clientului sau pentru a evalua eficiența comunicării cu acesta, pentru a personaliza interacțiunile pe care le au clienții cu personalul sau cu departamentul Relații cu Clienții
 • crea și menține conturile de Client, inclusiv pentru administrarea oricăror programe de loialitate sau recompensare a consumatorilor asociate contului de Client
 • asigura protecția necesară, identificarea și prevenirea debitelor, abuzurilor, reclamațiilor și altor obligații și pentru a respecta legislația aplicabilă
 • evalua potențiale riscuri de fraudă sau întârziere la plată, inclusiv prin verificarea în baze de date dedicate
 • pentru identificarea unor eventuale debite rămase ca urmare a neexecutării obligațiilor din contracte de comunicații electronice anterioare sau în curs
 • evalua solvabilitatea Clientului și riscul comercial în eventualitatea încheierii unui contract
 • îmbunătăți produsele și serviciile ORIENT HOTELIER GROUP SRL, prin evaluarea numărului de utilizatori care accesează sau utilizează produsele și serviciile ORIENT HOTELIER GROUP SRL, care sunt caracteristicile produselor și serviciilor care prezintă cel mai mult interes pentru clienți, care sunt tipurile de oferte pe care clienții și le doresc și modul în care funcționează produsele și serviciile online din punct de vedere tehnic
 • elabora profile de client pe baza cărora ORIENT HOTELIER GROUP SRL să identifice ulterior cazuri de fraudă.

ORIENT HOTELIER GROUP SRL poate să înregistreze convorbirile telefonice cu reprezentanții ORIENT HOTELIER GROUP SRL în scopul identificării nevoilor clienților și îmbunătățirii serviciilor oferite de ORIENT HOTELIER GROUP SRL. Clientul este informat în acest sens la momentul solicitării unei convorbiri cu un operator al Serviciului Clienți al ORIENT HOTELIER GROUP SRL și are posibilitatea de a refuza convorbirea.

Ce colectăm și stocăm
În timp ce ne vizitezi situl, vom urmări:

 • Paginile vizitate pe site-ul orienthoteliergroup.ro.
 • Locație, adresă IP și tip de navigator: le vom folosi în scopul analizei privind sursa traficului
 • Îți răspundem la cereri și reclamații
 • Procesăm plățile și prevenim fraudele
 • Respectăm toate obligațiile legale pe care le avem, cum ar fi calcularea impozitelor (taxelor)
 • Îmbunătățim ofertele noastre pentru serviciile oferite
 • Îți trimitem mesaje de marketing, dacă alegi să le primești

În general, stocăm informații despre tine atât timp cât avem nevoie de ele în scopurile pentru care le colectăm și le folosim, dar nu le mai păstrăm în continuare dacă nu suntem obligați din punct de vedere legal. De exemplu, vom stoca informațiile despre rezervări timp de 5 ani, în scopuri fiscale și contabile. Ele includ numele și prenumele, adresa de email și adresa. De asemenea, vom stoca comentarii sau recenzii, dacă alegi să le lași.

Cine are acces din echipa noastră
Membrii echipei noastre au acces la informațiile pe care ni le oferi. De exemplu, atât administratorii cât și personalul de la recepție pot accesa:

 • Informații despre rezervări;
 • Informații despre clienți, precum nume, adresă email și informațiile privind cazarea;
 • Informații privind rezervările efectuate;

Membrii echipei noastre au acces la aceste informații pentru a ajuta la onorarea rezervărilor, procesarea rambursărilor și pentru a-ți oferi suport.

ORIENT HOTELIER GROUP SRL va putea folosi informațiile pe care le colectează despre client, dispozitivul utilizat sau folosirea produselor și serviciilor și în alte moduri doar cu respectarea legii.

Care sunt drepturile clienților cu privire la prelucrarea datelor personale?
Clientul are drepturi specifice în ceea ce privește protecția datelor, iar ORIENT HOTELIER GROUP SRL asigură un mediu care facilitează exercitarea acestora (dreptul de acces, de rectificare, de obiecție, de ștergere, de primire a datelor personale sau de depunere a unei reclamații).

ORIENT HOTELIER GROUP SRL a luat măsurile de precauție necesare pentru a asigura clientul că drepturile sale de protecție a datelor sunt respectate corespunzător.

Clientul are următoarele drepturi:
1. Dreptul la informare – art. 13 și 14 GDPR. Acesta le permite persoanelor vizate să știe, chiar de la momentul la care se face colectarea modul în care se vor utiliza acele date, către cine vor fi ele dezvăluite ori transferate, ce drepturi au persoanele în cauză cu privire la datele prelucrate etc.

2.Dreptul de acces la date – art. 15 GDPR. Iti permite sa obtii, din partea noastra, o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la alte informații utile.

3.Dreptul la ștergerea datelor – art. 17 GDPR. Îți permite sa obții din partea noastră ștergerea datelor cu caracter personal te privesc, fără întârzieri nejustificate. Exista, totusi, si excepții de la această regulă, cum ar fi ideea ca unele date sunt prelucrate pentru a oferi publicului dreptul la informare, ca sunt prelucrate in scopuri statistice ori de arhivare, ca sunt prelucrate pentru indeplinirea unei obligatii legale ori ca le prelucram pentru constatarea sau apărarea unui drept in instanta.

4.Dreptul la rectificarea datelor – art. 16 GDPR. Iti permite sa obtii de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc.

5.Dreptul la restricționarea datelor – art. 18 GDPR. Este un drept cu caracter temporar. În unele situații, între momentul în care, spre exemplu, luam decizia de a șterge anumite date (nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării) și ștergerea efectivă a datelor, ne trimiți o cerere prin care te opune ștergerii, motivând faptul că ai nevoie de aceste date pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Ca urmare a unei astfel de solicitări, vom “îngheța” datele oprind prelucrarea lor pentru o anumită perioadă de timp.

6.Dreptul la portabilitatea datelor – art. 20 GDPR. Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc și pe care le-ai furnizat operatorului (care le prelucrează în temeiul unui contract ori în temeiul consimțământului tău, prin mijloace automate) într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră. Cu alte cuvinte, datele personale iți vor fi oferite, într-un format structurat, pentru ca tu să poți decide că le descarci sau, dimpotrivă, că le trimiți unui alt operator.

7.Dreptul la opoziție – art. 21 GDPR. Ai dreptul de a se opune, spre exemplu, prelucrării datelor tale personale, atunci când acestea sunt prelucrate în scop de marketing direct. Ca sa fie mai clar modul în care iți poți exercita acest drept, trebuie menționat, spre exemplu, ca în toate newsletterele care provin de la orienthoteliergroup.ro (indiferent ca vorbim despre newsletttere care oferă doar informare sau newslettere care promovează servicii sau produse orienthoteliergroup.ro) vei avea întotdeauna posibilitatea sa te dezabonezi. Oferim aceasta posibilitate în absolut toate situațiile, indiferent ca legea ne obliga sau nu la aceasta (nu toate mailurile de la noi sunt considerate a fi marketing direct), pentru ca ni se pare important ca interacțiunea ta cu orienthoteliergroup.ro sa existe doar cata vreme ti-o dorești.

8.Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. orienthoteliergroup.ro nu realizează astfel de profilari care sa fie urmate de decizii automatizate cu efect juridic sau similar semnificativ pentru persoana vizata. La momentul la care vom realiza astfel de profilări, te vom anunța si vom modifica prezenta nota de informare.

9.Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România. +40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro.

Aceste drepturi pot fi limitate, în anumite circumstanțe definite prin lege (de exemplu, clientul va putea opta să nu mai primească comunicări de marketing, însă nu va putea solicita ORIENT HOTELIER GROUP SRL să i se șteargă datele personale necesare pentru executarea contractului). Astfel de restricții vor fi verificate individual și vor fi comunicate clientului în mod corespunzător.

Dreptul de dezactivare se poate exercita după cum urmează:
prin urmarea instrucțiunilor pentru dezactivare din comunicările de marketing relevante
în cazul în care are un cont in cadrul unei aplicații ce aparține de ORIENT HOTELIER GROUP SRL, poate modifica preferințele de activare/dezactivare din secțiunea relevantă de editare a contului
printr-o solicitare către Serviciul Clienți
Clientul va primi în continuare comunicări administrative de la ORIENT HOTELIER GROUP SRL, precum confirmări ale comenzilor sau notificări cu privire la activitățile din contul său (de ex. confirmări de cont și modificări de parolă), chiar dacă renunță la primirea comunicărilor de marketing.

ORIENT HOTELIER GROUP SRL informează clientul că se poate opune oricând la o prelucrare executată pe baza interesului legitim. Orice opoziție va fi analizată și soluționată conform legii.

Perioada de timp: vom încerca să răspundem la solicitarea ta în termen de maxim 30 de zile și putem prelungi acest termen din motive specifice, legate de complexitatea cererii tale. În toate cazurile, dacă această perioadă este extinsă, te vom informa despre termenul de prelungire și despre motivele care au condus la aceasta.

Restricționarea accesului: în anumite situații, este posibil să nu-ți putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele tale personale datorită dispozițiilor legale. Dacă refuzăm cererea ta de acces, te vom informa despre motivul refuzului.

Fără identificare: în unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele dvs. personale datorită identificatorilor pe care îi furnizați în solicitarea dvs. În astfel de cazuri, în cazul în care nu vă putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să vă conformăm solicitării dvs. de a vă executa drepturile legale descrise în această secțiune, cu excepția cazului în care furnizați informații suplimentare care să vă permită identificarea. Vă vom informa și vă vom oferi posibilitatea de a oferi astfel de detalii suplimentare.

Exercitarea drepturilor legale: Pentru a vă exercita drepturile legale, te rugăm să accesezi Contul tău din orienthoteliergroup.ro, de unde vei putea primi răspuns instantaneu la cererile tale. În cazul în care nu ești mulțumit de acest răspuns, te rugam sa ne contactezi în scris (inclusiv în format electronic) la datele de contact furnizate în secțiunea Contact.

Cum se aplică GDPR în cazul copiilor?
ORIENT HOTELIER GROUP SRL nu solicită și nu colectează cu bună știință date personale ale copiilor cu vârsta mai mică de 18 ani atunci când oferă servicii specifice excepția cazului în care este obținut în prealabil acordul explicit al părintelui sau custodelui) sau cu vârsta mai mică de 16 ani în restul situațiilor. În cazul în care sunt colectate date personale ale copiilor, acestea sunt prelucrate cu atenție și numai cu măsuri de siguranță specifice.

Ce presupune prelucrarea automată a datelor cu caracter personal?
Orice decizie luată exclusiv pe bază de prelucrare automată va fi anterior consimțită sau necesară încheierii Contractului.

ORIENT HOTELIER GROUP SRL personalizează comunicarea cu clienții săi utilizând date personale legate de istoricul clienților, opțiuni anterioare sau preferințe de produse sau servicii.

Clientul nu va face obiectul niciunei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor care produce efecte juridice în ceea ce îl privește sau îl afectează într-un mod semnificativ, cu excepția cazului în care clientul a fost în mod explicit de acord cu prelucrarea sau prelucrarea este necesară pentru încheierea sau realizarea unui contract încheiat cu ORIENT HOTELIER GROUP SRL (cum este cazul identificării eligibilității pentru anumite oferte) pentru a preveni situațiile de fraudă și debite, sau ORIENT HOTELIER GROUP SRL este obligată de lege să utilizeze în acest mod datele personale.

În toate cazurile, clientul are posibilitatea de a solicita explicarea logicii din spatele mecanismului de decizie automată, precum și, acolo unde este cazul, clientul poate să solicite intervenție umană în emiterea deciziei care îl privește.

Pot fi prelucrate datele tale personale de către terți în alte scopuri?
În cazul în care clientul își exprimă acordul în acest sens sau există un interes legitim în ceea ce privește utilizarea datelor sale personale, ORIENT HOTELIER GROUP SRL va putea comunica aceste date către terți.

Ca regulă, ORIENT HOTELIER GROUP SRL nu va comunica datele personale ale clientului unei terțe părți care intenționează să le utilizeze în scopuri de marketing direct, cu excepția cazului în care există acordul clientului în acest sens.

ORIENT HOTELIER GROUP SRL poate însă comunica datele personale ale clientului unor terțe părți, fără acordul acestuia, în următoarele situații și către următoarele entități:

 • Afiliați: datele personale pot fi comunicate societăților afiliate ORIENT HOTELIER GROUP SRL în scopul desfășurării activităților curente și de afaceri
 • Furnizori de servicii: ORIENT HOTELIER GROUP SRL poate contracta furnizori de servicii, agenți sau antreprenorii care să furnizeze servicii în numele său, inclusiv servicii de administrare a mijloacelor și a serviciilor puse la dispoziția clientului. ORIENT HOTELIER GROUP SRL solicită acestor terțe părți să respecte toate legile aplicabile privind protecția datelor și cerințe specifice de securitate referitoare la datele personale ale Clientului. ORIENT HOTELIER GROUP SRL poate transfera astfel de date personale atunci când oferă servicii de comunicații electronice, servicii legate de garanție, schimb de servicii (în caz de eligibilitate).
 • Consultanți sau parteneri externi ORIENT HOTELIER GROUP SRL care oferă asistență societății (de ex. avocați externi, agenții de recuperare creanțe, call center)
 • Autorități publice: ORIENT HOTELIER GROUP SRL poate comunica datele clientului în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații sau solicitări de la autorități

Cum îți protejăm datele personale?
ORIENT HOTELIER GROUP SRL aplică măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale clientului și are implementate durate specifice, pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat.

Securitatea datelor
Pentru a garanta siguranța datelor personale, ORIENT HOTELIER GROUP SRL a implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriei. Acestea nu acoperă acele date personale pe care clientul alege să le comunice în spații publice online sau offline.

Păstrarea datelor
ORIENT HOTELIER GROUP SRL va păstra datele personale atâta timp cât este necesar pentru scopul declarat, luând în considerare nevoia de a răspunde la întrebări sau de a rezolva probleme, de a oferi servicii noi sau îmbunătățite și de a respecta cerințele legale aplicabile. Prin urmare, ORIENT HOTELIER GROUP SRL poate păstra datele personale pentru o perioadă rezonabilă de timp după ultima interacțiune a clientului cu ORIENT HOTELIER GROUP SRL, în conformitate cu legislația în vigoare.

Atunci când datele personale ale clientului nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau care a fost agreat și nici nu există vreo obligație legală de păstrare, ORIENT HOTELIER GROUP SRL le va distruge sau șterge într-un mod sigur.

Cum pot afla mai multe despre această reglementare?
Pentru orice întrebare referitoare la datele personale sau pentru exercitarea drepturilor legale, clientul se poate adresa responsabilului ORIENT HOTELIER GROUP SRL pentru protecția datelor prin utilizarea adresei dedicate: office@orienthoteliergroup.ro. De asemenea, clientului îi sunt puse la dispoziție, pe www.orienthoteliergroup.ro, modalități specifice pentru exprimarea opțiunilor sale.

Toate opțiunile disponibile vor fi prezentate și toate mesajele vor primi răspuns conform prevederilor legale. Cu toate acestea, clientul trebuie să aibă în vedere că, din motive tehnice, pentru a pune în aplicare solicitările sau opțiunile sale, este posibil să fie necesare câteva zile, dacă nu există campanii în derulare. Dacă există campanii în derulare, este posibil ca opțiunea clientului să poată fi implementată de ORIENT HOTELIER GROUP SRL doar pentru campanii viitoare. În timpul necesar pentru implementarea opțiunii, ORIENT HOTELIER GROUP SRL va continua să prelucreze datele personale ale Clientului pe baza opțiunilor anterior exprimate.

Cum se aplică aceste reglementări în cazul persoanelor juridice?
În cazul clienților persoane juridice, în scopul prelucrării datelor personale ale utilizatorilor săi conform celor menționate mai sus, ORIENT HOTELIER GROUP SRL va obține acordul expres al titularului de cont pentru tipurile de prelucrări de date personale sau pentru categorii de date personale pentru care legea impune o asemenea condiție. în acest sens, clientul persoană juridică se obligă ca înainte de a transfera date personale ale utilizatorilor și ale persoanei de contact către ORIENT HOTELIER GROUP SRL, să obțină consimțământul acestora pentru prelucrările efectuate de către ORIENT HOTELIER GROUP SRL în executarea contractului și pentru prelucrările de date menționate în articolele anterioare. Transferând datele personale ale utilizatorilor și ale persoanei de contact către ORIENT HOTELIER GROUP SRL, clientul persoană juridică atestă că a fost obținut consimțământul utilizatorilor și al persoanei de contact pentru prelucrarea datelor lor personale de către ORIENT HOTELIER GROUP SRL conform prevederilor de mai sus și își asumă întreaga responsabilitate în legătură cu aceasta. Totodată, asemenea ofertelor de grup, clientul va selecta opțiunile utilizatorilor în comunicarea cu ORIENT HOTELIER GROUP SRL.

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, să modificăm practicile noastre de confidențialitate și să actualizăm și să efectuăm modificări la această nota de informare în orice moment. Din acest motiv, te încurajăm să te întorci în permanență la această nota. Acest document este actual de la data care apare în partea de sus a documentului. Vom trata datele tale personale într-o manieră compatibilă cu notificarea de confidențialitate în baza cărora au fost colectate, cu excepția cazului în care avem consimțământul tău să le tratăm diferit.

Butoanele rețelelor sociale
Butoanele afișează siglele rețelelor sociale individuale. Cu toate acestea, butoanele nu sunt plugin-uri sociale standard, adică plugin-uri furnizate de rețele sociale, dar link-uri cu pictograme de butoane. Aceste butoane sunt activate doar prin acțiuni deliberate (clic). Atâta timp cât nu faceți clic pe butoane, nu vor fi transferate date în rețelele sociale. Făcând clic pe butoane, acceptați comunicarea cu serverele rețelei sociale, activând astfel butoanele și stabilind linkul.

Odată ce ați făcut clic, butonul funcționează ca plugin partajat. Rețeaua socială obține informații despre site-ul pe care l-ați vizitat, pe care îl puteți împărtăși prietenilor și persoanelor de contact. Trebuie să fiți conectat pentru a distribui informații. Dacă nu sunteți conectat, veți fi redirecționat la pagina de conectare a rețelei sociale pe care ați făcut-o clic, lăsând astfel paginile orienthoteliergroup.ro. Dacă sunteți conectat, va fi transmis mesajul „similar” sau recomandarea articolului în cauză.

Când activați butonul, rețelele sociale vor primi, de asemenea, informațiile pe care le-ați accesat pagina respectivă a site-ului nostru și când ați făcut acest lucru. În plus, pot fi transmise informații precum adresa IP, detalii despre browserul pe care l-ați utilizat și setările de limbă. Dacă dați clic pe buton, click-ul dvs. va fi transferat în rețeaua socială și utilizat în conformitate cu politica privind datele.

Când faceți clic pe butonul nu avem control asupra datelor colectate și a operațiilor de procesare a datelor. Nu suntem responsabili pentru această prelucrare a datelor, nici nu suntem „controlerul” așa cum este definit în GDPR. Nici nu suntem conștienți de întinderea completă a colectării datelor, a temeiului juridic, a scopurilor și a perioadelor de depozitare. Având în vedere acest lucru, informațiile furnizate aici nu sunt neapărat complete.

Datele vor fi transmise indiferent dacă aveți de fapt un cont la acest furnizor sau dacă sunteți conectat acolo. Dacă sunteți conectat la furnizor, datele dvs. vor fi atribuite direct contului dvs. Furnizorii pot utiliza, de asemenea, cookie-uri pe calculatoarele dvs. pentru a vă urmări.

Din câte știm, acești furnizori stochează aceste date în profilurile utilizatorilor pe care le utilizează pentru publicitate, cercetare de piață și / sau design orientat spre cerere. Acest tip de analiză se efectuează (și pentru utilizatorii care nu sunt conectați) pentru a prezenta publicitate orientată spre cerere și pentru a informa pe alți utilizatori ai rețelei sociale a activităților pe site-ul nostru. Aveți dreptul să faceți obiecții la crearea acestor profiluri de utilizator. Pentru a vă exercita dreptul de a contesta, vă rugăm să contactați furnizorul respectiv.

Consultați informațiile furnizate de următoarele site-uri de socializare pentru detalii despre scopul și scopul colectării datelor și despre prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către rețeaua socială respectivă și despre drepturile și setările dvs. de confidențialitate.

• Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA
• Google+, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii
• Twitter, Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA

TOP

Acest site folosește fișiere cookie pentru a vă oferi o experiență de navigare de calitate. Continuarea navigării pe acest site implică acordul dumneavoastră tacit privind politica fișierelor cookie enunțate.

Privacy Settings saved!
Setări confidențialitate

Acest site folosește fișiere cookie pentru a vă oferi o experiență de navigare de calitate. Continuarea navigării pe acest site implică acordul dumneavoastră tacit privind termenii și condițiile enunțate.

Aici sunt grupate fișierele cookie necesare funcționării corecte a platformei de comerț electronic și de servicii legate de site. Din motive evident tehnice, această categorie de fișiere cookie nu poate fi oprită.

Pentru o funcționalitate normală aceste fișiere cookie sunt necesare și nu pot fi dezactivate
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services